LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 18
W jakiej kolejności należy ustawić meble i urządzenia w zmywalni naczyń stołowych?

A.
B.
C.
D.