LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 33
Podczas obsługi frytownicy kucharz uległ lekkiemu poparzeniu. Miejsce oparzenia należy

A.
B.
C.
D.