LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 19
W przypadku skaleczenia dłoni podczas obróbki wstępnej należy

A.
B.
C.
D.