LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 43
W przypadku omdlenia pracownika, w pierwszej kolejności należy

A.
B.
C.
D.