LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 2
Sprzedaż usług noclegowych za pośrednictwem biura podróży to zastosowanie jednego z instrumentów marketingu. Jest nim:

A.
B.
C.
D.