LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 18
Najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest

A.
B.
C.
D.