LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 18
W którym z wymienionych przypadków nie należy stosować pałki obronne wielofunkcyjnej?

A.
B.
C.
D.