LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 31
Pracownicy ochrony wykonują zadania członka służby porządkowej imprezy masowej zorganizowanej na stadionie lekkoatletycznym. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami mogą oni być wyposażeni w

A.
B.
C.
D.