LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 36
Pracownik ochrony korzysta z ochrony prawnej, przewidzianej dla funkcjonariusza publicznych, jeśli pełni służbę
A.
B.
C.
D.