LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 1
Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych na poziomie 75% świadczy:

A.
B.
C.
D.