LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 27
Każdy przypadek ujęcia osoby, pracownik ochrony jest zobowiązany udokumentować

A.
B.
C.
D.