LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 44
Konwój VIP-a wykonywany jest przez jeden pojazd eskortujący. Na którym rysunku pokazano właściwe umiejscowienie pojazdu eskortującego, w trakcie przejeżdżania pojazdu VIP-a przez skrzyżowanie?
A.
B.
C.
D.