LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 44
Jaką literą zaznaczono na rysunku ochranianego obiektu miejsce zamontowania czujki kurtynowej?
A.
B.
C.
D.