LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 3
Na podstawie poniższej tabeli określ, jaką minimalną klasę powinny mieć szyby montowane w salach operacyjnych banków, aby stanowiły skuteczną ochronę mienia i osób tam zatrudnionych.
A.
B.
C.
D.