LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 36
Zaplanowano przeprowadzenie treningu strzeleckiego dla konwojentów. Jaki rodzaj tarcz powinien przygotować szef szkolenia strzeleckiego do strzelania dynamicznego?
A.
B.
C.
D.