LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 24
Szyk zwarty, w formie pierścienia ochronnego tworzonego przez kilku pracowników ochrony, należy stosować przy realizacji bezpośredniej ochrony osoby podczas

A.
B.
C.
D.