LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 27
Pracownik ochrony podczas realizacji działań ochronnych postrzelił osobnika, który wcześniej usiłował odebrać mu posiadaną broń. Którą z niżej wymienionych informacji musi zawierać pisemny meldunek sporządzony w tej sprawie?

A.
B.
C.
D.