LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 32
W budynku jednorodzinnym planowane jest zainstalowanie systemu alarmowego włamania. Właściciel domu posiada psa o masie około 30 kg. Które z przedstawionych w poniższych tabelach czujki należy zastosować, aby zapewnić prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie tego systemu ?
A.
B.
C.
D.