LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 24
Na podstawie przytoczonego w ramce przepisu określ, jaką minimalną liczbę pracowników służby porządkowej należy wpisać do przygotowywanej dokumentacji dotyczącej ochrony występu zespołu tanecznego w hali liczącej 1200 miejsc, zakładając że zostanie sprzedanych 1000 biletów.
A.
B.
C.
D.