LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 1
W tabeli zestawiono dane dotyczące liczby kradzieży na wybranych działach w supermarkecie oferującym artykuły przemysłowe. Na podstawie tego zestawienia można stwierdzić, że
A.
B.
C.
D.