LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 28
W hotelu "Jakub", posiadającym 60 miejsc noclegowych w miesiącu wrześniu sprzedano 1.260 miejsc. Stopień wykorzystania miejsc hotelowych wynosił:

A.
B.
C.
D.