LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 37
Osoba organizująca konwój wartości pieniężnych, zatrudniona w specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, przed sporządzeniem planu konwoju powinna

A.
B.
C.
D.