LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 48
Do przeprowadzenia treningu bezstrzałowego, którego celem jest wypracowanie właściwych postaw strzeleckich i składania się do strzału, należy, oprócz broni palnej bojowej bez amunicji, przygotować

A.
B.
C.
D.