LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 26
Dokonano analizy zdarzeń przestępczych w chronionym obiekcie w poprzednim roku kalendarzowym. Odczytaj ze sporządzonego wykresu, jak zmieniła się liczba rejestrowanych zdarzeń przestępczych w czwartym kwartale, w porównaniu z kwartałem pierwszym.
A.
B.
C.
D.