LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 42
Przy konwojowaniu wartości pieniężnych wynoszących od 7 do 11 j.o. samochodem przystosowanym dochodziło w poprzednim miesiącu do realnych zagrożeń ze strony osób przebywających w pobliżu miejsca ich załadunku. Która z poniższych decyzji, dotyczących organizacji konwoju, powinna wpłynąć na zdecydowaną poprawę warunków bezpieczeństwa załadunku konwojowanych wartości?

A.
B.
C.
D.