LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 42
Na terenie hali produkcyjnej chronionego obiektu odnotowano dwa przypadki kradzieży urządzeń znacznej wartości. Z ustaleń dokonanych przez Policję wynika, że obydwa zdarzenia miały miejsce w godzinach nocnych, a skradzione urządzenia zostały przerzucone poza teren obiektu przez niskie ogrodzenie. Do tej pory w porze nocnej obiekt był chroniony przez dwóch pracowników ochrony wykonujących regularne patrole co około 60 minut. Które z planowanych działań nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed podobnymi przypadkami kradzieży?

A.
B.
C.
D.