LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 33
System, który ma na celu indentyfikację oraz oszacowanie skali ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz eliminację lub ograniczenie tych zagrożeń, to:

A.
B.
C.
D.