LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 46
W miejscu publicznym, w godzinach popołudniowych, podczas silnego wiatru, w trakcie przeprowadzania osoby chronionej z pojazdu do budynku, miała miejsce próba zaatakowania tej osoby przez napastnika. Na podstawie okoliczności zdarzenia i szkicu sytuacyjnego, sporządzonego po zdarzeniu, można stwierdzić, że największym ułatwieniem dla działań napastnika było to, że
A.
B.
C.
D.