LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 48
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie meczu piłki nożnej o podwyższonym ryzyku, zatrudniono 50 pracowników grupy interwencyjnej i 100 pracowników porządkowych. W którym wierszu tabeli zapisano ilość sprzętu, niezbędnego do wyposażenia wszystkich pracowników ochrony?
A.
B.
C.
D.