LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 42
W tabeli zestawiono dane dotyczące szkolenia praktycznego z zakresu posługiwania się pałką obronną wielofunkcyjną typu "tonfa" jako obrona przed atakiem nożem. Jaką ilość gumowych noży i pałek obronnych wielofunkcyjnych powinien przygotować instruktor, aby zapewnić optymalne wykorzystanie sprzętu?
A.
B.
C.
D.