LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 28
Podczas nocnego patrolu po terenie chronionego obszaru pracownik ochrony zauważył zwisający nad ziemią na wysokości około dwóch metrów przewód linii wysokiego napięcia. Co powinien w pierwszej kolejności zrobić w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.