LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 49
W miejscach, w których umieszczono znak ostrzegawczy przedstawiony na rysunku, zabronione jest
A.
B.
C.
D.