LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 31
Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pasażerów w portach lotniczych jest

A.
B.
C.
D.