LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 46
W ramach obsługi codziennej pojazdu samochodowego, stanowiącego wyposażenie firmy ochrony i wykorzystywanego do wykonywania konwojów wartości pieniężnych, należy sprawdzić przede wszystkim

A.
B.
C.
D.