LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 33
W przypadku wybuchu pożaru w hotelu pracownik recepcji powinien w pierwszej kolejności:

A.
B.
C.
D.