LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 22
Formy realizowania ochrony osób i mienia określa:

A.
B.
C.
D.