LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 6
Kajdanki można założyć na ręce trzymane z tyłu osobie:

A.
B.
C.
D.