LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 17
Urządzenia mechaniczne, to:

A.
B.
C.
D.