LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 22
Najwyższym stanowiskiem w wewnętrznych służbach ochrony jest

A.
B.
C.
D.