LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 2
Pracownik ochrony przed użyciem broni palnej jest zobowiązany

A.
B.
C.
D.