LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 3
Która czujka wymaga zamontowania na sztywnym, nie drgającym wsporniku aby zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania fałszywych alarmów?

A.
B.
C.
D.