LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 34
"Rzeczą wniesioną" jest rzecz, która w okresie korzystania przez gościa z usług hotelarskich znajduje się:

A.
B.
C.
D.