LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 1
Trening z broni palnej krótkiej, pistoletów maszynowych i strzelb gładkolufowych prowadzony jest na czterech poziomach zaawansowania umiejętności i obejmuje strzelania (według poziomu zaawansowania):

A.
B.
C.
D.