LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 14
Tabela służby zawiera dane o

A.
B.
C.
D.