LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 24
W przypadku ujawnienia przedmiotu, co do którego istnieje podejrzenie, że jest ładunkiem wybuchowym należy:

A.
B.
C.
D.