LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 24
Motywy zamachów na osoby są osobiste, gdy

A.
B.
C.
D.