LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 3
Decyzję o ewakuacji osób z chronionego obiektu podejmuje

A.
B.
C.
D.