LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 23
Normatyw broni palnej krótkiej dla wewnętrznych służb ochrony

A.
B.
C.
D.