LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 19
Plan ochrony obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie może opracować

A.
B.
C.
D.