LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 34
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu hotelarskiego nie należy:

A.
B.
C.
D.